სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
ზ№6/354 დიმიტრი არევაძე შპს ინტელექტ-აუდიტი სრულად
598 მზია არევაძე სრულად
353 ზურაბ ართმელაძე შპს აუდიტ-არტი სრულად
ზ N6/346 ამირან არსენაშვილი შპს რიალ აუდიტი სრულად
0093 თამარ არღანაშვილი შპს ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ტელეკომუნიკაციის ქსელი-ფოპტნეტი სრულად
0002 თინათინ არჩვაძე სრულად
ზN6/231 გიორგი ასლამაზაშვილი შპს ეკონომაუდიტი სრულად
602 მაია ასლანიკაშვილი სრულად
606 ირმა ასლანიკაშვილი სრულად
492 ანა აფრიაშვილი შპს ავერსის კლინიკა სრულად

სულ : 832