ხათუნა ანთიძე


სამუშაო ადგილი


საიდენტიფიკაციო ნომერი სახელწოდება ფაქტობრივი მისამართი საკონტაქტო ტელეფონი ვებ-გვერდი ძირითადი/არაძირითადი საბუღალტრო მომსახურების განმახორციელებელი იურიდიული პირი
205289178 შპს აუდიტორული და საკონსულტაციო სამსახური "მედიატორი" ქ. თბილისი, გამრეკელის ქ. 19, V სართული +995322330906 www.mediator-ltd.com.ge ძირითადი არა

განგრძობითი განათლება


წელი პროფესიული ორგანიზაციის სახელწოდება განგრძობითი განათლების სარეგისტრაციო N დასაწყისი დასასრული
2017 საქართველოს დამოუკიდებელ ბუღალტერთა და აუდიტორთა საზოგადოება SARAS-CPD-003/17 2017-11-25 2017-12-17