სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
ზ № 6/112 თეკლე ბუჩუკური სრულად
498 ნინო ბუწაშვილი შპს KPMG Georgia სრულად
ზ №6/151 ალექსანდრე გაბათაშვილი სრულად
018 გიორგი გაბათაშვილი სრულად
R-072 ანა გაბედავა სრულად
432 კორნელი გაბლიშვილი სრულად
ზ #6/183 გია გაგნიძე შპს აუდიტ კომპანი სრულად
ზ #6/007 ჯამბულ გაგოშვილი შპს აუდიტორული ფირმა ირმა სრულად
ს #6/245 როლანდ გათენაძე შპს ეკონომიკა-აუდიტი სრულად
414 დავით გალუაშვილი სრულად