2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
252 ნარგიზა ბუთხუზი შპს აუდიტორული და საკონსულტაციო სამსახური "მედიატორი" სრულად
ზ№5/533 თამაზ ბუკია სრულად
ზ#5/312 თამაზ ბულავრიშვილი შპს სოფთკაპიტალი სრულად
ზ#6/077 ციური ბულაური შპს ექსპერტ-აუდიტი სრულად
ზ # 6/079 ბ # 6/080 დ # 6/0 რატი ბურდიაშვილი სრულად
ზ#5/491 ციალა ბუქური შპს ფინანსედვაიზორი სრულად
ზ#6/212 ელისაბედ ბუჩუკური შპს ბასტიონი სრულად
ზ №6/213 მართა ბუჩუკური სრულად
ზ № 6/112 თეკლე ბუჩუკური სრულად
498 ნინო ბუწაშვილი შპს KPMG Georgia სრულად