ციალა ბუქური


სამუშაო ადგილი


საიდენტიფიკაციო ნომერი სახელწოდება ფაქტობრივი მისამართი საკონტაქტო ტელეფონი ვებ-გვერდი ძირითადი/არაძირითადი საბუღალტრო მომსახურების განმახორციელებელი იურიდიული პირი
400130602 შპს ფინანსედვაიზორი გლდანი-ნაძალადევის რაიონი, ჩარგლის ქ., კორ. #26, ბ. #23 ძირითადი დიახ
200255918 შპს აუდიტორი + საქართველო, ქ. თბილისის, გლდანი-ნაძალადევის რაიონში, ერწოს ქ., #6 +995599400808 არაძირითადი არა

განგრძობითი განათლება


წელი პროფესიული ორგანიზაციის სახელწოდება განგრძობითი განათლების სარეგისტრაციო N დასაწყისი დასასრული
2017 საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია SARAS-CPD-001/17 2017-10-02 2017-12-01
2017 საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია SARAS-CPD-001/17 2017-10-02 2017-10-10
2020 საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია SARAS-CPD-008/20 2020-09-21 2020-11-14
2018 საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია SARAS-CPD-005/18 2018-08-31 2018-12-31
2019 საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია SARAS-CPD-007/19 2019-09-06 2019-12-31
2021 საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია SARAS-CPD-011/21 2021-09-20 2021-11-12
2022 საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია SARAS-CPD-015/22 2022-10-03 2022-11-25