სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
6/ზ315 ედიშერი ბულია შპს პულსი-XXI სრულად
ზ # 6/079 ბ # 6/080 დ # 6/0 რატი ბურდიაშვილი სრულად
ზ#5/491 ციალა ბუქური შპს ფინანსედვაიზორი სრულად
ზ#6/212 ელისაბედ ბუჩუკური შპს ბასტიონი სრულად
ზ №6/213 მართა ბუჩუკური სრულად
ზ № 6/112 თეკლე ბუჩუკური სრულად
498 ნინო ბუწაშვილი შპს KPMG Georgia სრულად
ზ №6/151 ალექსანდრე გაბათაშვილი სრულად
018 გიორგი გაბათაშვილი სრულად
R-072 ანა გაბედავა სრულად