სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
458 ქეთევან აბაზაძე შპს KPMG Georgia სრულად
6/164 მიხეილ აბაიაძე სრულად
ზ#5/441 ედუარდი აბაიაძე შპს მოორ ეიბისი სრულად
0158 ვახტანგ აბაიშვილი სრულად
ზ№5/335 მურთაზ აბაკელია შპს ზუგდიდის სუპერმარკეტი სრულად
0211 მანანა აბაშიძე სრულად
0051 მერი აბაშიძე სრულად
292 ქეთევან აბესალაშვილი სრულად
ზ№6/276 ვალერი აბრალავა შპს კომპაუდი სრულად
ზ#6/322 კარლო აბრამაშვილი შპს აუდიტი + სრულად

სულ : 791