ზოგადი ინფორმაცია აუდიტორის შესახებ

სამუშაო ადგილი (აუდიტორულ ფირმაში)

დასაქმებულის სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება იურიდიული მისამართი ვებ-გვერდი ძირითადი
SARAS-F-573552 შპს სოფთკაპიტალი საქართველო, ქ. თბილისის, დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონში, საქართველოს სამხედრო გზა, ბოტანიკის ინსტიტუტის ჩასახვევთან, ¿42 ბმული დიახ
SARAS-F-663540 შპს აუდიტორული კომპანია თამასა საქართველო, ქ. თბილისი, საბურთალოს რაიონი, ბუდაპეშტის ქ., N 38, N2 არა

მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება კავშირის ფორმა
SARAS-F-573552 შპს სოფთკაპიტალი ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი
SARAS-F-663540 შპს აუდიტორული კომპანია თამასა ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი

მფლობელობა (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება კავშირის ფორმა
SARAS-F-663540 შპს აუდიტორული კომპანია თამასა პარტნიორი

წევრობა პროფესიულ ორგანიზაციაში

ქვეყანა საიდენტიფიკაციო ნომერი პროფესიული ორგანიზაციის სახელწოდება
საქართველო 203843804 საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია

პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა

სადაზღვევო კომპანია პერიოდის დასაწყისი პერიოდის დასასრული ჯამი
სს "სადაზღვევო კომპანია ჯი პი აი ჰოლდინგი" 30.11.2021 29.11.2022 100,000

აუდიტორული (არადაქირავებული) საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები

შემოსავლის წყარო20202021
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან0
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან0
ჯამი:

ხარისხის კონტროლი

თარიღი შედეგი
   

სანქციები

სანქცია თარიღი ფაილი გასაჩივრების შესახებ ინფორმაცია
ჯარიმა 14.01.2019 ბრძანება