საჯარო ინფორმაცია

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილი
ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ (2019 წელი)) 24.07.2020 00:00:00