2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

საჯარო ინფორმაცია

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილი
ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ (2023 წელი) 31.01.2024 00:00:00
ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ (2022 წელი) 09.03.2023 00:00:00
ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ (2021 წელი) 09.03.2022 00:00:00
ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ (2020 წელი) 27.04.2021 00:00:00
ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ (2019 წელი)) 24.07.2020 00:00:00