საჯარო ინფორმაცია

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილი
ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ (2020 წელი) 27.04.2021 00:00:00
ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ (2019 წელი)) 24.07.2020 00:00:00