საჯარო ინფორმაცია

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილი
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია ნაზარდი ჯამით 10.07.2020 00:00:00
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია ნაზარდი ჯამით 21.07.2020 00:00:00
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია ნაზარდი ჯამით 21.07.2020 00:00:00