ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

საჯარო ინფორმაცია

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილი
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი 05.10.2023 00:00:00
მთავრობის დადგენილება #219 09.07.2020 00:00:00