ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი. ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.

საჯარო ინფორმაცია

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილი
მთავრობის დადგენილება #219 09.07.2020 00:00:00
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი 09.07.2020 00:00:00