საჯარო ინფორმაცია

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილი
დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორების მითითებით გენდერულ ჭრილში 19.10.2021 00:00:00
დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორების მითითებით გენდერულ ჭრილში 05.07.2021 00:00:00
დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში 27.04.2021 00:00:00
დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში 03.02.2021 00:00:00
დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორების მითითებით გენდერულ ჭრილში 03.02.2021 00:00:00
დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორების მითითებით გენდერულ ჭრილში 02.07.2020 00:00:00