საჯარო ინფორმაცია

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილი
დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორების მითითებით გენდერულ ჭრილში 02.07.2020 00:00:00