2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

საჯარო ინფორმაცია

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილი
დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორების მითითებით გენდერულ ჭრილში 30.04.2024 00:00:00
დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორების მითითებით გენდერულ ჭრილში 31.01.2024 00:00:00
დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორების მითითებით გენდერულ ჭრილში 05.10.2023 00:00:00
დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორების მითითებით გენდერულ ჭრილში 03.08.2023 00:00:00
დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორების მითითებით გენდერულ ჭრილში 03.08.2023 00:00:00
დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორების მითითებით გენდერულ ჭრილში 20.04.2023 00:00:00
დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორების მითითებით გენდერულ ჭრილში 07.03.2023 00:00:00
დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორების მითითებით გენდერულ ჭრილში 13.10.2022 00:00:00
დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორების მითითებით გენდერულ ჭრილში 14.07.2022 00:00:00
დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორების მითითებით გენდერულ ჭრილში 04.05.2022 00:00:00
დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორების მითითებით გენდერულ ჭრილში 14.02.2022 00:00:00
დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორების მითითებით გენდერულ ჭრილში 19.10.2021 00:00:00
დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორების მითითებით გენდერულ ჭრილში 05.07.2021 00:00:00
დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში 27.04.2021 00:00:00
დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში 03.02.2021 00:00:00
დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორების მითითებით გენდერულ ჭრილში 03.02.2021 00:00:00
დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორების მითითებით გენდერულ ჭრილში 02.07.2020 00:00:00