2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

მირზა გელაშვილი

მირზა გელაშვილი

დაიბადა 1991 წლის 10 სექტემბერს, დაბა სურამში

  პროფესიული კარიერა

 • 03.2023 - დღემდე

  ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოს თავმჯდომარე

 • 09.09.2021 - დღემდე

  საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე

 • 09.2018 - 09.2021

  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მაკროეკონომიკური ანალიზისა და ფისკალური პოლიტიკის დაგეგმვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

 • 06.2018 - 08.2018

  საერთაშორისო სავალუტო ფონდი - შესაძლებლობების განვითარების ინსტიტუტი, აფრიკის სამმართველო, სტაჟიორი

 • 03.2017 – 06.2018

  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მაკროეკონომიკური ანალიზისა და ფისკალური პოლიტიკის დაგეგმვის დეპარტამენტი - მაკროეკონომიკური ანალიზის სამმართველოს ხელმძღვანელი

 • 12.2015 - 03.2017

  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მაკროეკონომიკური ანალიზისა და პროგნოზირების დეპარტამენტი, მაკროეკონომიკური ანალიზისა და ფისკალური რისკების შეფასების სამმართველო - უფროსი სპეციალისტი, მთავარი სპეციალისტი

 • 04.2014 - 12.2015

  საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, ეროვნული ანგარიშების სამმართველო - უფროსი სპეციალისტი

  განათლება

 • 2013 – 2015

  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მაგისტრი, ეკონომეტრიკა და მათემატიკური ეკონომიკა

 • 2009 – 2013

  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბაკალავრი, ეკონომეტრიკა და მათემატიკური ეკონომიკა

  უცხო ენების ცოდნა

 • ქართული, ინგლისური