სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-F-925102 212699800 შპს აუდიტ-სერვის-ცენტრი მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-F-851870 205141675 შპს აუდიტური ოფისი სრულად
SARAS-F-991607 206236296 შპს აუდიტური ფირმა საგადასახადო ექსპერტები და კონსულტანტები სრულად
SARAS-F-213228 201990989 შპს აუდიტ-ცენტრი მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-F-139402 202349235 შპს აუდიტ-ცენტრი 2007 მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-F-986093 445577331 შპს აქსონი სრულად
SARAS-F-504410 412673370 შპს აქტივი სრულად
SARAS-F-839703 205236840 შპს რასელ ბედფორდ ეიეისი მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-F-281925 245626194 შპს ბათაუდიტი კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-F-128798 404870430 შპს ბალანს-ჯგუფი კატეგორიის გარეშე სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 266