2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე


სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება უფლებამოსილება ჩატარდა მონიტორინგი შეზღუდვა სრული ინფორმაცია
SARAS-F-952944 200015198 შპს აუდიტორული ფირმა მრჩეველი სავალდებულო კი სდპ სრულად
SARAS-F-542504 200089108 შპს აუდიტორული ფირმა სალომე სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-F-799812 412716912 შპს აუდიტორული ფირმა საპიენტი სატი -777 სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-F-520859 205269555 შპს აუდიტორულ-საკონსულტაციო ჯგუფი ACG სავალდებულო კი სდპ, I სრულად
SARAS-F-408745 212817228 შპს აუდიტ-პრევენცია სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-F-351066 212816032 შპს აუდიტ-პროფესიონალი სავალდებულო კი სრულად
SARAS-F-269429 445392762 შპს აუდიტსერვისი სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-F-449084 200271632 შპს აუდიტსერვისი 2009 სავალდებულო კი სდპ, I სრულად
SARAS-F-925102 212699800 შპს აუდიტ-სერვის-ცენტრი არასავალდებულო კი სდპ, I, II სრულად
SARAS-F-851870 205141675 შპს აუდიტური ოფისი სავალდებულო სდპ სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 271