სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-F-887264 211356922 შპს აუდიტორული ფირმა ბაკაშვილი და კომპანია მესამე კატეგორია სრულად
SARAS-F-570954 402027463 შპს აუდიტორული ფირმა ირმა მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-F-104301 400032674 შპს აუდიტორული ფირმა ლაზიკა აუდიტი სრულად
SARAS-F-521960 404419884 შპს აუდიტორული ფირმა მელიტა სრულად
SARAS-F-952944 200015198 შპს აუდიტორული ფირმა მრჩეველი სრულად
SARAS-F-770523 201951931 შპს აუდიტორული ფირმა ორბი სრულად
SARAS-F-542504 200089108 შპს აუდიტორული ფირმა სალომე სრულად
SARAS-F-799812 412716912 შპს აუდიტორული ფირმა საპიენტი სატი -777 სრულად
SARAS-F-520859 205269555 შპს აუდიტორულ-საკონსულტაციო ჯგუფი ACG სრულად
SARAS-F-408745 212817228 შპს აუდიტ-პრევენცია სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 268