სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-F-338904 204419432 შპს აუდიტ-ლოჯიქ კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-F-553942 200255918 შპს აუდიტორი + სრულად
SARAS-F-365506 404517778 შპს აუდიტორი და პარტნიორები სრულად
SARAS-F-206986 438731749 შპს აუდიტორიული კომპანია "იაკო" სრულად
SARAS-F-358275 205274763 შპს აუდიტორნი მეოთხე კატეგორია სრულად
SARAS-F-544735 211358519 შპს აუდიტორული და საკონსულტაციო სამსახური ემჯიაი მედიატორი მესამე კატეგორია სრულად
SARAS-F-619837 212889855 შპს აუდიტორული კომპანია GRB მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-F-177304 441555078 შპს აუდიტორული კომპანია LDG სრულად
SARAS-F-742875 412682770 შპს აუდიტორული კომპანია ალსო კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-F-530739 206319713 შპს აუდიტორული კომპანია გაფრინდაშვილი - კონსალტინგი კატეგორიის გარეშე სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 266