2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე


სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება უფლებამოსილება ჩატარდა მონიტორინგი შეზღუდვა სრული ინფორმაცია
SARAS-F-365506 404517778 შპს აუდიტორი და პარტნიორები სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-F-206986 438731749 შპს აუდიტორიული კომპანია "იაკო" სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-F-358275 205274763 შპს აუდიტორნი სავალდებულო კი სდპ, I სრულად
SARAS-F-544735 211358519 შპს აუდიტორული და საკონსულტაციო სამსახური ემჯიაი მედიატორი სავალდებულო კი სდპ, I სრულად
SARAS-F-619837 212889855 შპს აუდიტორული კომპანია GRB არასავალდებულო კი სდპ, I, II სრულად
SARAS-F-177304 441555078 შპს აუდიტორული კომპანია LDG სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-F-742875 412682770 შპს აუდიტორული კომპანია ალსო სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-F-530739 206319713 შპს აუდიტორული კომპანია გაფრინდაშვილი - კონსალტინგი სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-F-788671 427722388 შპს აუდიტორული კომპანია ე-ენდ-ეს არასავალდებულო კი სდპ, I, II სრულად
SARAS-F-403475 405333241 შპს აუდიტორული კომპანია ეი სი ელ ჯგუფი სავალდებულო სდპ, I, II სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 271