სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-F-846527 204420803 შპს აუდიტი XXI მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-F-251905 405403521 შპს აუდიტი და ბიზნეს კონსალტინგი სრულად
SARAS-F-833498 401952856 შპს აუდიტი და კონტროლი მეოთხე კატეგორია სრულად
SARAS-F-981928 202238122 შპს აუდიტი და სამართალი კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-F-249217 204396812 შპს აუდიტი და ფინანსური კონსალტინგი სრულად
SARAS-F-203402 405134297 შპს აუდიტის და ბიზნეს სამართლის საერთაშორისო კორპორაცია სრულად
SARAS-F-965029 406171752 შპს აუდიტის და შეფასების სახლი კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-F-306457 205225567 შპს აუდიტისა და კონსულტაციის რესურს ცენტრი სრულად
SARAS-F-431061 204553063 შპს აუდიტ-კონსულტანტ-ექსპერტი სრულად
SARAS-F-621756 204882289 შპს აუდიტ-კონსულტანტი სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 266