სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-F-961149 205236635 შპს არგ გრუპი კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-F-279563 202449207 შპს არესემ საქართველო მეორე კატეგორია სრულად
SARAS-F-641839 405186953 შპს აუდექს ჯორჯია სრულად
SARAS-F-315785 404476312 შპს აუდით სფეის სრულად
SARAS-F-245931 204574406 შპს აუდიტ - თა სრულად
SARAS-F-490713 406024760 აუდიტ + 2010 მეოთხე კატეგორია სრულად
SARAS-F-796870 402155430 შპს აუდიტ ბიზნეს კონსალტინგი სრულად
SARAS-F-224957 400096007 შპს ეი ელ ეს მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-F-299465 416328780 შპს აუდიტ ენდ ქონსალთინგ გრუპ მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-F-710762 416347199 შპს აუდიტ თრეილ სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 266