2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე


სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-F-138290 204566031 შპს ელ.თი.ჯი. კონსალთინგი L.T.G consalting კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-F-901193 412677633 შპს ელიტაუდიტი სრულად
SARAS-F-327942 406056912 შპს ელიტ-კონსალდინგ კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-F-760457 402092285 შპს ელკო აუდიტი მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-F-568035 406392265 შპს ემდიემ სოლუშენ სრულად
SARAS-F-692659 405034369 შპს ენ ბი აი აუთსორსინგ-კონსალტინგი მეოთხე კატეგორია სრულად
SARAS-F-934155 405318874 შპს ეს დი ეი აუდიტი მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-F-177691 404476679 შპს ესბისი აუდიტ ჯორჯია სრულად
SARAS-F-382088 400328757 შპს ეფეიეს აუდიტი სრულად
SARAS-F-693415 245523214 შპს ექსპერტ აუდიტი კატეგორიის გარეშე სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 268