ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე


სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-F-906882 405612412 შპს დაქსინი სრულად
SARAS-F-107265 204422240 შპს დელოიტი და ტუში პირველი კატეგორია სრულად
SARAS-F-268550 212695831 შპს აუდიტექსპერტი 96 კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-F-596572 239862154 შპს ეგრის-აუდიტი კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-F-370391 400099503 შპს აუდიტორული კომპანია კრისტალი მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-F-448197 400137525 შპს ეი ეს_აუდიტი სრულად
SARAS-F-684307 405546459 შპს ეი თი სი პარტნერსი სრულად
SARAS-F-344896 405193124 შპს ეკოვის ეი-თი-ეი ფინანსები მეორე კატეგორია სრულად
SARAS-F-344253 205228207 შპს ეიჯი ინთერნეიშენალ კონსალთინგი მესამე კატეგორია სრულად
SARAS-F-822537 400107745 შპს ეკონომაუდიტი მეოთხე კატეგორია სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 269