ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე


სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-F-839053 205237242 შპს გაა კონსალთინგი მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-F-614423 238112920 შპს გარანტი მეოთხე კატეგორია სრულად
SARAS-F-387926 204574175 შპს გგ აუდიტ ჯორჯია მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-F-318835 202344141 შპს გემა აუდიტი კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-F-780146 200136600 შპს გრანთ თორნთონ მეორე კატეგორია სრულად
SARAS-F-423183 406322698 შპს გროუ კონსალტინგი სრულად
SARAS-F-640926 205270035 შპს დ და გ აუდიტი მესამე კატეგორია სრულად
SARAS-F-935940 202453629 შპს დალაუდი (DALAUDI) სრულად
SARAS-F-622095 245427550 შპს დანი-აუდიტი კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-F-906882 405612412 შპს დაქსინი სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 268