ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე


სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-F-593407 211343376 შპს ბიზნესის მართვის ბიურო კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-F-994826 405350329 შპს ბიზტაქს სრულად
SARAS-F-211560 400139514 შპს ბითიეი კონსალტინგი მეოთხე კატეგორია სრულად
SARAS-F-293011 404934997 შპს აუდიტის ოფისი საქართველო კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-F-164419 205290031 შპს ბიურო აუდიტი მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-F-914402 405473688 შპს ბლექ სი ქონსალთინგ გრუპი სრულად
SARAS-F-930872 206248773 შპს ბონდო დავითაშვილი-კონსალტინგი კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-F-116982 400255996 შპს ბრაზერს სრულად
SARAS-F-423943 400029580 შპს ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის ცენტრი მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-F-451096 445483584 შპს ბუღალტრული, აუდიტორული და საგადასახადო მართვის ჯგუფი კატეგორიის გარეშე სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 269