2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე


სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება უფლებამოსილება ჩატარდა მონიტორინგი შეზღუდვა სრული ინფორმაცია
SARAS-F-593407 211343376 შპს ბიზნესის მართვის ბიურო სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-F-994826 405350329 შპს ბიზტაქს სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-F-211560 400139514 შპს ბითიეი კონსალტინგი სავალდებულო კი სდპ, I სრულად
SARAS-F-293011 404934997 შპს აუდიტის ოფისი საქართველო სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-F-164419 205290031 შპს ბიურო აუდიტი არასავალდებულო კი სდპ, I, II სრულად
SARAS-F-914402 405473688 შპს ბლექ სი ქონსალთინგ გრუპი სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-F-930872 206248773 შპს ბონდო დავითაშვილი-კონსალტინგი სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-F-116982 400255996 შპს ბრაზერს სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-F-423943 400029580 შპს ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის ცენტრი არასავალდებულო კი სდპ, I, II სრულად
SARAS-F-451096 445483584 შპს ბუღალტრული, აუდიტორული და საგადასახადო მართვის ჯგუფი სავალდებულო სდპ სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 271