სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-F-835448 202186035 შპს ბასტიონი სრულად
SARAS-F-329406 211325056 შპს ბეიკერ ტილი ჯორჯია მეორე კატეგორია სრულად
SARAS-F-735247 404884005 შპს ბესტ აუდიტი მეოთხე კატეგორია სრულად
SARAS-F-586073 405145221 შპს ბი ეს კონსალტინგი მეოთხე კატეგორია სრულად
SARAS-F-114094 205145403 შპს ბიდიო აუდიტი მეორე კატეგორია სრულად
SARAS-F-655647 406324400 შპს ბიემთი კომპანი სრულად
SARAS-F-972332 401993009 შპს ბიზნეს აუთსორსი სრულად
SARAS-F-674581 400308305 შპს ბიზნეს ინსაით გრუპ სრულად
SARAS-F-604338 402191953 შპს ბიზნეს კონსალტინგი სრულად
SARAS-F-394584 406041073 შპს ,,ბიზნეს კონსულტაცია, აღრიცხვა, აუდიტი" მეოთხე კატეგორია სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 266