2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე


სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება უფლებამოსილება ჩატარდა მონიტორინგი შეზღუდვა სრული ინფორმაცია
SARAS-F-374635 404905144 შპს 2011 აუდიტი+ სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-F-510736 401979427 შპს Tax consulting Group სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-F-730996 400076305 შპს TBA Group სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-F-405844 204998770 შპს ააფ ინტეგრითი სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-F-904711 405339156 შპს აი.ჯი.ეფ სავალდებულო კი სდპ სრულად
SARAS-F-481326 400177072 შპს ალგი აუდიტი სავალდებულო კი სდპ, I სრულად
SARAS-F-619934 406240884 შპს ქუდოს ჯორჯია სავალდებულო კი სდპ სრულად
SARAS-F-934401 406121352 შპს ანდრე აუდიტი სავალდებულო კი სდპ, I სრულად
SARAS-F-961149 205236635 შპს არგ გრუპი სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-F-279563 202449207 შპს არესემ საქართველო სავალდებულო კი სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 271