ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
ს6/209 იოსებ ჯინჭარაძე შპს აუდიტორული კომპანია უნივერსალ კონსალტინგი სრულად
550 თინათინ ჯინჭარაძე სრულად
60 მაია ჯინჭარაძე სრულად
040 ინგა ჯინჭარაძე სრულად
ზ#5/355 ზურაბ ჯინჯოლავა სრულად
R-062 მარიამ ჯინჯოლავა სრულად
ზ№/5/489 ლალა ჯიქია შპს ელ.თი.ჯი. კონსალთინგი L.T.G consalting სრულად
055 ქეთევან ჯიღაური სრულად
006 შალვა ჯიღაური სრულად
319 ანზორ ჯიჯეიშვილი შპს აუდიტი და სამართალი სრულად