ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
610 ნელი ჯაფარიძე სრულად
0148 იზა ჯაფარიძე სრულად
540 ილია ჯაფოშვილი სრულად
ზN5/332 ბექა ჯაყელი შპს ს.ბ. ფინანს-სერვისი სრულად
318 ხათუნა ჯაჭვაძე სრულად
420 თამაზი ჯგერენაია შპს ფინსერვისი აუდიტი სრულად
0167 ივანე ჯელია შპს ბეიკერ ტილი ჯორჯია სრულად
ზ№6/184 ლევანი ჯვარშეიშვილი შპს ლევინგ სრულად
0049 გიორგი ჯიბლაძე შპს საკონსულტაციო ჯგუფი კავკასაუდიტი სრულად
351 თამარ ჯინორიძე სრულად