სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
550 თინათინ ჯინჭარაძე სრულად
ზ#5/355 ზურაბ ჯინჯოლავა სრულად
R-062 მარიამ ჯინჯოლავა სრულად
ზ№/5/489 ლალა ჯიქია შპს ელ.თი.ჯი. კონსალთინგი L.T.G consalting სრულად
055 ქეთევან ჯიღაური სრულად
006 შალვა ჯიღაური სრულად
319 ანზორ ჯიჯეიშვილი შპს აუდიტი და სამართალი სრულად
ზ#6/290 მურად ჯობავა შპს ჯ. ბ. აუდიტი სრულად
ზ#5/547 ბესიკ ჯობავა შპს ჯ. ბ. აუდიტი სრულად