ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი. ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.

სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
195 ციცინო ჯანგირაშვილი-ველიჯანაშვილი სრულად
393 ამირან ჯანგიძე შპს აუდიტექსპერტი 96 სრულად
ზ№6/368 ლევანი ჯანგულაშვილი შპს თბილისის აუდიტორთა გუნდი სრულად
ზN 6/198 თამაზ ჯანეზაშვილი სრულად
R-005 ლაშა ჯანელიძე შპს ფრაისუოთერჰაუსკუპერს საქართველო სრულად
6/241 ლელა ჯანელიძე შპს აუდიტორული კომპანია ექსპერტი სრულად
ზ#6/348 ზურაბ ჯაფარიძე შპს საბი სრულად
541 გიორგი ჯაფარიძე შპს სი4აიდი სრულად
357 მანანა ჯაფარიძე სრულად
610 ნელი ჯაფარიძე სრულად