ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
349 თეიმურაზ ბედინაძე სრულად
ზ#6/236 მარინა ბედინეიშვილი შპს რეალ აუდიტ კონსალტინგი სრულად
ზ#5/293 მაკა ბელთაძე სრულად
R-047 მაკა ბეჟანიშვილი სრულად
ზ №6/306 ელგუჯა ბეჟანიძე შპს ზიმო-7 სრულად
ზ # 5/479 ნინო ბერაია სრულად
ზ#ბაფ/089 ვიაჩესლავ ბერაძე შპს ალექსანდრე სრულად
ზ№5/568 კობა ბერაძე შპს კომპაუდი სრულად
ზ №6/353 გელა ბერაძე შპს ბრაზერს სრულად
ზN5/333 ავთანდილ ბერიშვილი სრულად