ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
0151 ფრენო ხუსკივაძე სრულად
ს#6/161 ბერდო ხუციშვილი შპს ქართული აუდიტი სრულად
ზN6/287 გიორგი ხუციშვილი სრულად
ზ № 5/337 ირმა ხუციშვილი შპს ავიაკომპანია თუშეთი სრულად
584 ნინო ხუციშვილი სრულად
385 ცირა ხუხუნაიშვილი სრულად
418 თამარი ჯავაშვილი შპს არესემ კორპ სრულად
613 გვანცა ჯავახიშვილი სრულად
632 ეკატერინე ჯალაღანია სრულად
ზ#6/338 ეკატერინე ჯამაგიძე-მაჭარაშვილი შპს აუდიტ-დარბაზი სრულად