2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
496 ნაია ხოფერია სრულად
ზ № 6/279 ჯამბულ ხუნძაყიშვილი შპს მ ბ ვ სრულად
ზ#6/292 სერგო ხურცილავა სრულად
583 გვანცა ხურცილავა სრულად
0151 ფრენო ხუსკივაძე სრულად
ს#6/161 ბერდო ხუციშვილი შპს ქართული აუდიტი სრულად
ზN6/287 გიორგი ხუციშვილი სრულად
ზ № 5/337 ირმა ხუციშვილი შპს ავიაკომპანია თუშეთი სრულად
584 ნინო ხუციშვილი სრულად
385 ცირა ხუხუნაიშვილი სრულად