ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
591 შორენა ხორავა სრულად
ზ#6/052 იულია ხორბალაძე შპს აუდიტ-სერვისი სრულად
R-010 რუსლან ხოროშვილი შპს იუაი სრულად
562 ნინო ხოსიაშვილი სრულად
ზN6/049 ილარიონი ხოსიტაშვილი სრულად
496 ნაია ხოფერია სრულად
ზ № 6/279 ჯამბულ ხუნძაყიშვილი შპს მ ბ ვ სრულად
ზ#6/292 სერგო ხურცილავა სრულად
583 გვანცა ხურცილავა სრულად
0151 ფრენო ხუსკივაძე სრულად