ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
ზ#5/503 გრიგოლ ხვედელიძე შპს აუდიტის და ბიზნეს სამართლის საერთაშორისო კორპორაცია სრულად
510 ვლადიმერ ხვლეური სრულად
ზ № 6/013 ემზარ ხინჩაგაშვილი სრულად
ზ №6/316 ნუგზარ ხიჯაკაძე შპს კომპაუდი სრულად
ზ#6/145 გიორგი ხმალაძე შპს აუდიტორული და საკონსულტაციო სამსახური ემჯიაი მედიატორი სრულად
ზ#5/284 ნიკოლოზ ხმალაძე შპს აუდიტორული და საკონსულტაციო სამსახური "მედიატორი" სრულად
0281 კახა ხმელიძე შპს აუდიტური ოფისი სრულად
0058 ნონა ხომერიკი შპს ენ ბი აი აუთსორსინგ-კონსალტინგი სრულად
ზ#5/528 დავით ხომერიკი საკონსულტაციო აუდიტორული კომპანია ბესტ აუდიტორი სრულად
ზN6/361 სალომე ხორავა შპს პრაიმ აუდიტი სრულად