სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
6/241 ლელა ჯანელიძე შპს აუდიტორული კომპანია ექსპერტი სრულად
ზ#6/348 ზურაბ ჯაფარიძე შპს საბი სრულად
541 გიორგი ჯაფარიძე შპს სი4აიდი სრულად
357 მანანა ჯაფარიძე სრულად
610 ნელი ჯაფარიძე სრულად
0148 იზა ჯაფარიძე სრულად
540 ილია ჯაფოშვილი სრულად
ზN5/332 ბექა ჯაყელი შპს ს.ბ. ფინანს-სერვისი სრულად
318 ხათუნა ჯაჭვაძე სრულად
420 თამაზი ჯგერენაია შპს ფინსერვისი აუდიტი სრულად