ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
489 გიგა ხატიაშვილი სრულად
ზ #6/042 ანაიდა ხაჩატუროვი შპს ელიტ-კონსალდინგ სრულად
ზ#5/298 მაია ხაჩირაშვილი შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია სრულად
ზ5/324 ირმა ხაჩიძე შპს ფინანსური მართვის ჯგუფი სრულად
ზ N 5/399 მურადი ხაჩიძე სრულად
603 თეონა ხაჯიშვილი სრულად
ზ#5/548 თამარი ხეთაგური შპს რეალ აუდიტ კონსალტინგი სრულად
ზ#6/281 კახა ხელაძე შპს ELIT AUDIT სრულად
601 ნუნუ ხეცურიანი სრულად
631 გიორგი ხვადაგიანი სრულად