2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
603 თეონა ხაჯიშვილი სრულად
ზ#5/548 თამარი ხეთაგური შპს რეალ აუდიტ კონსალტინგი სრულად
ზ#6/281 კახა ხელაძე შპს ELIT AUDIT სრულად
601 ნუნუ ხეცურიანი სრულად
ზ#5/503 გრიგოლ ხვედელიძე შპს აუდიტის და ბიზნეს სამართლის საერთაშორისო კორპორაცია სრულად
510 ვლადიმერ ხვლეური სრულად
ზ № 6/013 ემზარ ხინჩაგაშვილი სრულად
ზ №6/316 ნუგზარ ხიჯაკაძე შპს კომპაუდი სრულად
ზ#6/145 გიორგი ხმალაძე შპს აუდიტორული და საკონსულტაციო სამსახური ემჯიაი მედიატორი სრულად
ზ#5/284 ნიკოლოზ ხმალაძე შპს აუდიტორული და საკონსულტაციო სამსახური "მედიატორი" სრულად