ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
0129 მარიამ ჭურაძე აუდიტ + 2010 სრულად
ზ №6/270 ნინო ჭყონია შპს ბითიეი კონსალტინგი სრულად
236 თამარ ხავთასი სრულად
585 დავით ხალაძე სრულად
5/428 ვასილ ხანიშვილი შპს აუდიტორული ფირმა მრჩეველი სრულად
ზ № 6/155 მამუკა ხარაზი სრულად
R-015 გიორგი ხარაიშვილი სრულად
586 ქეთევან ხარებავა სრულად
ზ#ბაფ/083 ლია ხარჩილავა შპს ჯ. ბ. აუდიტი სრულად
ზN5/379 გოჩა ხარჩილავა შპს ინტერაუდიტი სრულად