2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
605 თამარ ჭონქაძე სრულად
R-073 ნიკოლოზ ჭოჭუა სრულად
614 ელისო ჭოხონელიძე სრულად
374 ლავრენტი ჭუმბურიძე შპს კონსაუდი სრულად
626 დავით ჭუმბურიძე სრულად
0129 მარიამ ჭურაძე აუდიტ + 2010 სრულად
ზ №6/270 ნინო ჭყონია შპს ბითიეი კონსალტინგი სრულად
236 თამარ ხავთასი სრულად
585 დავით ხალაძე სრულად
5/428 ვასილ ხანიშვილი შპს აუდიტორული ფირმა მრჩეველი სრულად