სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
584 ნინო ხუციშვილი სრულად
418 თამარი ჯავაშვილი შპს არესემ კორპ სრულად
613 გვანცა ჯავახიშვილი სრულად
ზ#6/338 ეკატერინე ჯამაგიძე-მაჭარაშვილი შპს აუდიტ-დარბაზი სრულად
189 ეკატერინე ჯანგირაშვილი სრულად
195 ციცინო ჯანგირაშვილი-ველიჯანაშვილი სრულად
393 ამირან ჯანგიძე შპს აუდიტექსპერტი 96 სრულად
ზ№6/368 ლევანი ჯანგულაშვილი შპს თბილისის აუდიტორთა გუნდი სრულად
ზN 6/198 თამაზ ჯანეზაშვილი სრულად
R-005 ლაშა ჯანელიძე შპს ფრაისუოთერჰაუსკუპერს საქართველო სრულად