2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
ზ№6070 ავთანდილ ჭილაძე სრულად
ზN6/181 ირაკლი ჭილაძე შპს ინოქსი სრულად
001 ქეთევან ჭირაქაძე სრულად
ზN5/534 დანიელ ჭიღლაძე აუდიტ-აისი სრულად
008 ნათელა ჭიღლაძე შპს ქროუ ჯი სრულად
0290 მარიამ ჭიჭინაძე სრულად
ზ N6/298 ლელა ჭკადუა შპს პრიოაუდიტი სრულად
ზ#5/461 კახა ჭკუასელი შპს ბიურო აუდიტი სრულად
ზ № 6/235 ფირუზი ჭოლიკაური სრულად
509 გოჩა ჭოლოკავა შპს არბიტრანს სრულად