სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
562 ნინო ხოსიაშვილი სრულად
ზN6/049 ილარიონი ხოსიტაშვილი სრულად
ზ№6/254 ლევთერ ხოფერია შპს ეგრის-აუდიტი სრულად
496 ნაია ხოფერია სრულად
ზ № 6/279 ჯამბულ ხუნძაყიშვილი შპს მ ბ ვ სრულად
ზ#6/292 სერგო ხურცილავა სრულად
583 გვანცა ხურცილავა სრულად
ს#6/161 ბერდო ხუციშვილი შპს ქართული აუდიტი სრულად
ზN6/287 გიორგი ხუციშვილი სრულად
ზ № 5/337 ირმა ხუციშვილი შპს ავიაკომპანია თუშეთი სრულად