ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
0290 მარიამ ჭიჭინაძე სრულად
ზ N6/298 ლელა ჭკადუა შპს პრიოაუდიტი სრულად
ზ#5/461 კახა ჭკუასელი შპს ბიურო აუდიტი სრულად
ზ № 6/235 ფირუზი ჭოლიკაური სრულად
509 გოჩა ჭოლოკავა შპს არბიტრანს სრულად
605 თამარ ჭონქაძე სრულად
R-073 ნიკოლოზ ჭოჭუა სრულად
614 ელისო ჭოხონელიძე სრულად
374 ლავრენტი ჭუმბურიძე შპს კონსაუდი სრულად
626 დავით ჭუმბურიძე სრულად