2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
ზ № 5/328 ალექსი წიკლაური სრულად
445 ფარნაოზ წულაია სს სოკარ ჯორჯია გაზ დისტრიბუშენ სრულად
სN6/149 მამუკა წურწუმია შპს ფინსერვისი აუდიტი სრულად
031 ნათია ჭაბაშვილი სრულად
სN 6/227 კონსტანტინე ჭანტურიძე შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია სრულად
ზ №5/482 ტარიელ ჭანტურიძე სრულად
ზ №5/515 შოთა ჭანტურიძე სრულად
ზ№5/338 ნინო ჭაფანძე სრულად
ზ#6/289 გოგიტა ჭეჟია შპს ,,ბიზნეს კონსულტაცია, აღრიცხვა, აუდიტი" სრულად
ზN5/396 ნათელა ჭიაბერაშვილი შპს გარანტი სრულად