სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
ზ#5/298 მაია ხაჩირაშვილი შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია სრულად
ზ5/324 ირმა ხაჩიძე შპს ფინანსური მართვის ჯგუფი სრულად
ზ N 5/399 მურადი ხაჩიძე სრულად
603 თეონა ხაჯიშვილი სრულად
ზ#5/548 თამარი ხეთაგური შპს რეალ აუდიტ კონსალტინგი სრულად
ზ#6/281 კახა ხელაძე შპს ELIT AUDIT სრულად
601 ნუნუ ხეცურიანი სრულად
ზ#5/503 გრიგოლ ხვედელიძე შპს აუდიტის და ბიზნეს სამართლის საერთაშორისო კორპორაცია სრულად
ზ#5/369 ვანო ხვთისიაშვილი შპს აუდიტ სტანდარტი სრულად
510 ვლადიმერ ხვლეური სრულად