ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
104 მურმან ცარციძე სრულად
0046 გიორგი ცერცვაძე შპს ცოდნისა სრულად
ზN6/089 ოთარი ციმინტია შპს პულსი-XXI სრულად
ზN6/030 ნოდარი ცისკარაძე სრულად
ზ№6/117 დავით ცისკარიძე შპს აუდიტისა და კონსულტაციის რესურს ცენტრი სრულად
0177 მზია ცოფურაშვილი სრულად
ზ#6/146 ლია ცუცქირიძე სრულად
R-063 გვანცა ცუცქირიძე სრულად
410 თამარი ცუხიშვილი შპს კონსაუდი სრულად
417 მაია ცუხიშვილი შპს ამტელ ფროფერთის ჯორჯია სრულად