ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი.ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.

სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
R-063 გვანცა ცუცქირიძე სრულად
410 თამარი ცუხიშვილი შპს კონსაუდი სრულად
417 მაია ცუხიშვილი შპს ამტელ ფროფერთის ჯორჯია სრულად
ზN6/319 ნიკოლოზ ცქიმანაური შპს ფინანსები აუდიტი და კონსალტინგი სრულად
508 ნინო ცხვარიაშვილი სრულად
0282 ნანა ძაბახიძე სრულად
029 შორენა ძაგნიძე სრულად
373 რევაზ ძაძამია შპს კონსაუდი სრულად
ზ#5/410 ლაშა ძაძამია შპს სტორნო აუდიტი სრულად
030 სალომე ძაძამია სრულად