ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
ზN5/483 რატი ბაკაშვილი შპს აუდიტორული ფირმა ბაკაშვილი და კომპანია სრულად
035 დალი ბაკაშვილი შპს აუდიტორული ფირმა ბაკაშვილი და კომპანია სრულად
ზN5/522 ლევან ბაკურაძე სრულად
386 ნადია ბალანჩივაძე შპს ელიტაუდიტი სრულად
502 ზვიადი ბალახაშვილი სრულად
ზ #6/369 ნანა ბარამიძე სრულად
235 ხათუნა ბარბაქაძე სრულად
464 გიორგი ბარიშვილი სრულად
ზ #6/159 გულქანი ბარნოვი სრულად
043 გელა ბარშოვი სრულად