ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი.ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.

სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
R-037 ნანა ჩხობაძე შპს ფრაისუოთერჰაუსკუპერს საქართველო სრულად
011 ვახტანგი ცაბაძე შპს გრანთ თორნთონ სრულად
ზN6/389 ზვიადი ცაგარეიშვილი შპს აუდიტორულ-საკონსულტაციო ჯგუფი ACG სრულად
104 მურმან ცარციძე სრულად
0046 გიორგი ცერცვაძე შპს ცოდნისა სრულად
ზN6/089 ოთარი ციმინტია შპს პულსი-XXI სრულად
ზN6/030 ნოდარი ცისკარაძე სრულად
ზ№6/117 დავით ცისკარიძე შპს აუდიტისა და კონსულტაციის რესურს ცენტრი სრულად
0177 მზია ცოფურაშვილი სრულად
ზ#6/146 ლია ცუცქირიძე სრულად