სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
ზ#6/289 გოგიტა ჭეჟია შპს ,,ბიზნეს კონსულტაცია, აღრიცხვა, აუდიტი" სრულად
ზN5/396 ნათელა ჭიაბერაშვილი შპს გარანტი სრულად
ზ№6070 ავთანდილ ჭილაძე სრულად
ზN6/181 ირაკლი ჭილაძე შპს ინოქსი სრულად
001 ქეთევან ჭირაქაძე სრულად
ზN5/534 დანიელ ჭიღლაძე აუდიტ-აისი სრულად
008 ნათელა ჭიღლაძე შპს ქროუ ჯი სრულად
0290 მარიამ ჭიჭინაძე სრულად
ზ N6/298 ლელა ჭკადუა შპს პრიოაუდიტი სრულად
ზ#5/461 კახა ჭკუასელი შპს ბიურო აუდიტი სრულად