ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი.ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.

სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
სN6 / 229 სოფიკო ჩიხლაძე შპს ააფ ინტეგრითი სრულად
ზ№5/472 ოთარი ჩიხლაძე შპს აუდიტორული ფირმა საპიენტი სატი -777 სრულად
0090 თამარ ჩიხლაძე სრულად
043 ნინო ჩიხლაძე სრულად
241 თეონა ჩიხრაძე სრულად
R-078 თენგიზ ჩოგოვაძე სრულად
ზN6/065 ჯიმშერ ჩოკორაია შპს კორა აუდიტი სრულად
# 0126 გია ჩოხელი შპს ,,მარი" სრულად
0045 მაია ჩოხელი სრულად
538 პაატა ჩუბინიძე შპს არესემ საქართველო სრულად