2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
ზ№6/074 ვახტანგ ჩაფურიშვილი სრულად
640 ნინო ჩეკურაშვილი სრულად
447 მამუკა ჩემია სრულად
ზ#ბაფ/071 ლუიზა ჩიკაშუა შპს ბალტიკ გრუპ ინტერნეიშენალ ჯორჯია სრულად
ზ№5/573 ზაზა ჩიკვაიძე სრულად
სN6/259 თეონა ჩინჩალაძე შპს ეკონომაუდიტი სრულად
ზ#6/097 ვლადიმერი ჩიტაია შპს მართვის საკონსულტაციო ჯგუფი სრულად
სN6 / 229 სოფიკო ჩიხლაძე შპს ააფ ინტეგრითი სრულად
ზ№5/472 ოთარი ჩიხლაძე შპს აუდიტორული ფირმა საპიენტი სატი -777 სრულად
0090 თამარ ჩიხლაძე სრულად