2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
0174 რუსუდანი ჩაგელიშვილი შპს ფინანსური მართვის ჯგუფი სრულად
ზN6/214 თამილა ჩაგელიშვილი შპს თი&თი კონსალტინგ სრულად
300 ნინო ჩადუნელი შპს სი-ეიჩ აუდიტ გრუპი სრულად
ზ#5/471 ლიანა ჩადუნელი შპს სი-ეიჩ აუდიტ გრუპი სრულად
006 გელა ჩადუნელი შპს ფინანსური მართვის ჯგუფი სრულად
ზN5/520 გიორგი ჩადუნელი სრულად
551 კობა ჩაკვეტაძე შპს ჯორჯიან ექსპრესი სრულად
ზ#6/187 ნანა ჩალაბაშვილი სრულად
214 თამარი ჩალათაშვილი შპს კონსულტანტი + სრულად
0196 მარიამ ჩანტლაძე სრულად