ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი.ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.

სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
ზ N6/006 ზაქარია შიშმანაშვილი შპს გლობალ აუდიტი სრულად
016 გვანცა შურღაია სრულად
ზ № 5/519 მზია ჩაბაკაური სრულად
0174 რუსუდანი ჩაგელიშვილი შპს ფინანსური მართვის ჯგუფი სრულად
ზN6/214 თამილა ჩაგელიშვილი შპს თი&თი კონსალტინგ სრულად
300 ნინო ჩადუნელი შპს სი-ეიჩ აუდიტ გრუპი სრულად
ზ#5/471 ლიანა ჩადუნელი შპს სი-ეიჩ აუდიტ გრუპი სრულად
006 გელა ჩადუნელი შპს ფინანსური მართვის ჯგუფი სრულად
ზN5/520 გიორგი ჩადუნელი სრულად
551 კობა ჩაკვეტაძე შპს ჯორჯიან ექსპრესი სრულად