2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
588 თეონა შედანია სრულად
ზ#5/474 ზურაბ შენგელაია შპს კოლხი 2005 სრულად
0044 დარეჯან შენგელია შპს აიდისი სრულად
0272 იულია შენდრიკოვა სრულად
ზ №6/304 რუსუდან შეწირული შპს ფასთ თრექ ტექსტილე ლთდ სრულად
402 თამარი შვანგირაძე შპს ჯი ეფ ეს სრულად
484 ზოია შიშინაშვილი სრულად
ზ N6/006 ზაქარია შიშმანაშვილი შპს გლობალ აუდიტი სრულად
016 გვანცა შურღაია სრულად
ზ № 5/519 მზია ჩაბაკაური სრულად