ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი.ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.

სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
ზ#5/494 ნინო შარაშენიძე შპს აუდიტ-სერვისი სრულად
ზ#6/045 დავით შარაშიძე შპს ექსპერტ აუდიტი სრულად
0123 მედეა შარიქაძე შპს კანვენი - კანისა და ვენსნეულებათა სამეცნიერო-კვლევითი ეროვნული ცენტრი სრულად
588 თეონა შედანია სრულად
ზ#5/474 ზურაბ შენგელაია შპს კოლხი 2005 სრულად
0044 დარეჯან შენგელია შპს აიდისი სრულად
0272 იულია შენდრიკოვა სრულად
ზ №6/304 რუსუდან შეწირული სრულად
402 თამარი შვანგირაძე შპს ჯი ეფ ეს სრულად
484 ზოია შიშინაშვილი სრულად