ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი.ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.

სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
ზ № 5/409 გიორგი ყაჭიაშვილი სრულად
ზ#6/128 თამარ ყიფიანი სრულად
028 სალომე ყიფიანი სრულად
R-027 ვლადიმერ ყოჩიშვილი შპს დელოიტი და ტუში სრულად
0122 დავითი ყულიჯანიშვილი სრულად
0089 ოლღა ყურაშვილი სრულად
625 მაია ყურაშვილი სრულად
ზ#6/051 პართენი ყურუა შპს აუდიტ სერვისი სრულად
ზ#6/312 ბესიკი ყუფუნია შპს სტანდარტ-აუდიტი სრულად
ზ № 5/365 ზუბიკო შავდათუაშვილი სრულად