2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
003 სოფიკო ღუდუშაური შპს ნექსია თიეი სრულად
023 ილია ღუდუშაური სრულად
511 ნათელა ღუღუნიშვილი სრულად
547 ნინო ყაველაშვილი სრულად
R-049 ქეთევან ყარაულაშვილი შპს ფრაისუოთერჰაუსკუპერს საქართველო სრულად
0043 მარიამ ყარსიმაშვილი სრულად
ზ№6/318 მაკა ყარსიმაშვილი სრულად
ზ № 5/409 გიორგი ყაჭიაშვილი სრულად
ზ#6/128 თამარ ყიფიანი სრულად
028 სალომე ყიფიანი სრულად