ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი.ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.

სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
0132 ნიკოლოზ ღონიაშვილი შპს ბეიკერ ტილი ჯორჯია სრულად
ზ#5/388 კახაბერ ღრუბელაშვილი შპს აუდიტ კომპანი სრულად
536 ნინო ღუდუშაური შპს პროფესიონალი სრულად
003 სოფიკო ღუდუშაური შპს ნექსია თიეი სრულად
023 ილია ღუდუშაური სრულად
511 ნათელა ღუღუნიშვილი სრულად
547 ნინო ყაველაშვილი სრულად
R-049 ქეთევან ყარაულაშვილი შპს ფრაისუოთერჰაუსკუპერს საქართველო სრულად
0043 მარიამ ყარსიმაშვილი სრულად
ზ№6/318 მაკა ყარსიმაშვილი სრულად