სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
ზN5/522 ლევან ბაკურაძე სრულად
386 ნადია ბალანჩივაძე შპს ელიტაუდიტი სრულად
502 ზვიადი ბალახაშვილი სრულად
ზN5/311 თემური ბარამიძე შპს ჯორჯიან აუდიტ ცენტრი სრულად
ზ #6/369 ნანა ბარამიძე სრულად
235 ხათუნა ბარბაქაძე სრულად
464 გიორგი ბარიშვილი სრულად
ზ№6/110 თეიმურაზი ბარნაბიშვილი სრულად
ზN5/514 გოჩა ბაქრაძე შპს ბიზნესინფო-2008 სრულად
7 ვახტანგი ბაჯაძე შპს აუდიტ-სერვის-ცენტრი სრულად