სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
ზ №6/299 ბაქარ ალადაშვილი შპს აუდიტის და შეფასების სახლი სრულად
z#6/179 ჯემალ ალანია სრულად
ზN5/344 ნანა ალანია შპს აუდიტ-ექსპერტი სრულად
012 ფრიდონი ალშიბაია შპს ცოდნისა სრულად
ზ#5/563 ქეთევან ამანათაშვილი შპს ქეი აუდიტი სრულად
R-006 შორენა ამირგულაშვილი სრულად
0164 გიორგი ამირგულაშვილი შპს ლიმონი 2009 სრულად
ზ №6/027 ჯემალ ანანიძე სრულად
378 ზვიად ანანიძე სრულად
181 ხათუნა ანთიძე შპს აუდიტორული და საკონსულტაციო სამსახური "მედიატორი" სრულად

სულ : 873