2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
ზ №5/282 ნუგზარი ალაგარდაშვილი სრულად
ზ №6/299 ბაქარ ალადაშვილი შპს აუდიტის და შეფასების სახლი სრულად
637 ხატია ალადაშვილი სრულად
z#6/179 ჯემალ ალანია სრულად
ზN5/344 ნანა ალანია შპს აუდიტ-ექსპერტი სრულად
012 ფრიდონი ალშიბაია შპს ცოდნისა სრულად
ზ#5/563 ქეთევან ამანათაშვილი შპს ქეი აუდიტი სრულად
R-006 შორენა ამირგულაშვილი სრულად
0164 გიორგი ამირგულაშვილი შპს ლიმონი 2009 სრულად
ზ №6/027 ჯემალ ანანიძე სრულად

სულ : 916