სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
ზ#6/111 ლევანი აგლაძე შპს თი-ემ-სი სრულად
ზN5/316 თეა ადუაშვილი შპს საქართველოს აუდიტორული კომპანია GAC სრულად
556 სალომე ავალიანი სრულად
007 ლიალია ავეტისიანი შპს აუდიტორული და საკონსულტაციო სამსახური ემჯიაი მედიატორი სრულად
0061 მარინე აზატოვა სრულად
592 მაკა აკოლაშვილი სრულად
232 გურამ აკოფაშვილი შპს MB Quest ჯორჯია სრულად
ზ №5/282 ნუგზარი ალაგარდაშვილი შპ აუდიტი ბოლნისი სრულად
ზ №6/299 ბაქარ ალადაშვილი შპს აუდიტის და შეფასების სახლი სრულად
z#6/179 ჯემალ ალანია სრულად

სულ : 808