სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
595 რუსუდან გელხვიიძე სრულად
ზN6/258 ლია გეჯაძე შპს აუდიტი-XXI სრულად
ზ#5/435 ოთარ გვაზავა შპს საკონსულტაციო კომპანია გვაზავა და პარტნიორები სრულად
R-060 გიორგი გვაზავა სრულად
465 გიორგი გვალია სრულად
426 ნინო გვენეტაძე სრულად
ზN5/286 დავით გვეტაძე სს ფი ქეი ეფ კაიზენი სრულად
0225 მაია გვეტაძე სრულად
500 თეიმურაზი გვეტაძე შპს დ და მ სრულად
218 მედეა გიგაური შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია სრულად