სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
ზ#6/004 ლალი ბოჭორიშვილი სრულად
529 კახაბერი ბრეგაძე სრულად
579 თამარი ბრეგვაძე სრულად
ზ#5/314 ალექსი ბუბაშვილი შპს Audit Consulting Group სრულად
252 ნარგიზა ბუთხუზი შპს აუდიტორული და საკონსულტაციო სამსახური "მედიატორი" სრულად
ზ№5/533 თამაზ ბუკია სრულად
ზ#5/312 თამაზ ბულავრიშვილი შპს სოფთკაპიტალი სრულად
ზ#6/077 ციური ბულაური შპს ექსპერტ-აუდიტი სრულად
6/ზ315 ედიშერი ბულია შპს პულსი-XXI სრულად
ზ # 6/079 ბ # 6/080 დ # 6/0 რატი ბურდიაშვილი სრულად