სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
ს6/153 გურამ ბექაური შპს ჩოხი სრულად
355 ლალი ბექაური სრულად
R-068 ვიოლეტა ბეჭვაია სრულად
ზ#6/341 დავით ბიბიჩაძე შპს აუდიტექსი სრულად
448 გიორგი ბიგანიშვილი სრულად
0173 ბესიკ ბისეიშვილი შპს ბეიკერ ტილი ჯორჯია სრულად
ზ#6/120 მარიამი ბიწაძე შპს აუდიტი 2012 სრულად
ზ №5/557 გურამ ბლიაძე სრულად
183 ინგა ბოგაჩევი შპს აუდიტორული და საკონსულტაციო სამსახური ემჯიაი მედიატორი სრულად
411 ნინო ბოლოკაძე საქართველოს სპეციალური ოლიმპიადა სრულად