სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
448 გიორგი ბიგანიშვილი სრულად
0173 ბესიკ ბისეიშვილი შპს ბეიკერ ტილი ჯორჯია სრულად
ზ#6/120 მარიამი ბიწაძე შპს აუდიტი 2012 სრულად
ზ №5/557 გურამ ბლიაძე სრულად
183 ინგა ბოგაჩევი შპს აუდიტორული და საკონსულტაციო სამსახური ემჯიაი მედიატორი სრულად
411 ნინო ბოლოკაძე საქართველოს სპეციალური ოლიმპიადა სრულად
ზ#6/046 არჩილ ბოლქვაძე სრულად
ზ №6/033 ნაზი ბოლქვაძე სრულად
ზ # 5/493 ნადიმ ბოლქვაძე სრულად
097 ეკატერინე ბოლქვაძე შპს ლიზინგი ოცდამეერთე სრულად