სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
0067 მარინე ბერიშვილი სრულად
5/551 ლევან ბერიძე შპს ჯიემ კონსალტინგი სრულად
ზ №6/272 ზურაბ ბერიძე სრულად
ზ №6/305 იამზე ბერიძე შპს სიკეთე სრულად
8#6/021 ზაურ ბერუაშვილი შპს კონსალტინგ პორტი სრულად
487 ნინო ბერუაშვილი ებოტ ლაბორატორიზ გეემბეჰა-ს ფილიალი საქართველოში სრულად
618 თამუნა ბერუაშვილი სრულად
ზ#ბაფ/061 დალი ბერულავა შპს აუდიტორული ფირმა FinLine სრულად
ზ#6/380 ლელა ბექაური შპს ფინანსური მართვის ჯგუფი სრულად
ს6/153 გურამ ბექაური შპს ჩოხი სრულად