ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
ზ№5/568 კობა ბერაძე შპს კომპაუდი სრულად
ზ №6/353 გელა ბერაძე შპს ბრაზერს სრულად
643 ნატო ბერიკაშვილი სრულად
ზN5/333 ავთანდილ ბერიშვილი სრულად
R-056 გიორგი ბერიშვილი სრულად
0067 მარინე ბერიშვილი სრულად
634 თინათინ ბერიშვილი სრულად
5/551 ლევან ბერიძე შპს ჯიემ კონსალტინგი სრულად
ზ №6/272 ზურაბ ბერიძე სრულად
ზ №6/305 იამზე ბერიძე შპს სიკეთე სრულად